LA LOG USPJEŠNO ZAVRŠIO PRIJELAZ NA NOVU REVIZIJU ISO 50001

La Log nastavlja ulagati u kvalitetu usluge te je uspješno završio prijelaz na novu reviziju ISO 50001 – ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018

.