Menadžment
Ines Glavan
Direktor
T: +385 (0)1 2050 400 F: +385 (0)1 2007 170
Sanja Travašić Švaljek
Voditelj Operativne prodaje
T: +385 (0)1 2050 423 M: +385 (0)91 4953 412 F: +385 (0)1 2004 945 E-mail: sanja.svaljek@lalog.hr
Luka Šimunović
Rukovoditelj optimizacije transporta i razvoja poslovanja
T: +385 (0)1 2050 431 M: +385 (0)91 495 3531 F: +385 (0)1 2004 945 E-mail: luka.simunovic@lalog.hr
Prodaja
Margareta Pećanić-Virgej
+385 (0)91 495 3501
+385 (0)1 2050 436
Nikolina Šimunović
+385 (0)91 495 3541
+385 (0)1 2050 421
Martina Podolšak
+385 (0)91 495 3427
+385 (0)1 2050 408
Maja Ćaćić
+385 (0)91 4953 430
+385 (0)1 2050 404
ANA MAROJEVIĆ
+385 (0)91 495 3614
+385 (0)1 2050 405
Lucijana Peševski
+385 (0)91 495 3583