Izjava o privatnosti

Molimo Vas da ovu izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi naćin koristimo Vaše podatke.

Ova se Izjava o privatnosti odnosi na La Log d.o.o, Sesvete, Slatinska 1.

Tvrtka La Log d.o.o. je vlasnik web stranice www.lalog.hr

Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.lalog.hr i primjenjuje se na bilo koje i sve korisnike u pogledu privatnosti, posebice u pogledu primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

Prikupljanje podataka:

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije.

 Podatke o Vama prikupljamo kada ispunite upitnike na web stranici ili dostavite iste na e-mail lalog@lalog.hr :

- Vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, osobni identifikacijski broj OIB, stupanj obrazovanja, radno iskustvo, identifikacijski broj osobne iskaznice ili putovnice (isključivo za poslovne potrebe)

- Broj bankovnog računa može se prikupiti u svrhu prenošenja novca prilikom plaćanja

- Informacije o vašem poslodavcu mogu se prikupljati ako nas kontaktirate u ime svog poslodavca ili na dobrovoljnoj osnovi

- Video snimke se mogu prikupljati na lokaciji La Log d.o.o., Slatinska 1, 10360 Sesvete. Videosnimke se prikupljaju ponajprije za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sprečavanje prijevare. Na video snimci može biti i registarska oznaka vašeg vozila.  Područje koje je pod video nadzorom je vidljivo označeno, kako bi o istome bili upoznati.

Uvijek možete odabrati koje nam osobne podatke (ako postoje) želite pružiti. Međutim, ako odlučite ne pružiti određene pojedinosti, to može utjecati na neke od vaših transakcija s nama ili vam usluge mogu biti odbijene.

Svrhe obrade:

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

A. Informacije o pružanju usluge i proizvodima - koristimo vaše osobne podatke kako bismo upravljali vašim zahtjevima kojem možete postaviti putem ove web stranice ili drugih usluga koje Vam pružamo.

B. Ostale komunikacije - ovisno o podacima koje ste nam dali, možemo vas kontaktirati e–poštom, poštom, telefonom ili SMS–om. Može postojati nekoliko razloga za to.

C. Sigurnost, otkrivanje prijevare i sprečavanje - koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke kako bismo spriječili prijevaru i druge ilegalne ili nedopuštene aktivnosti. Također koristimo ove informacije za istragu i otkrivanje prijevare. Možemo koristiti osobne podatke za procjenu rizika i sigurnosne svrhe, uključujući autentikaciju korisnika. U tu se svrhu osobni podatci mogu dijeliti s trećim stranama kao što su tijela kaznenog progona, a sve u skladu s važećim zakonima i vanjskim savjetnicima.

H. Pravne svrhe i usklađenost -  u određenim su nam slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.

Pravni temelji

S obzirom na svrhe A i B, oslanjamo se na provođenje ugovora: Korištenje vaših podataka može biti potrebno za provođenje ugovora koji ste vi ili druga strana sklopili s nama za pružanje usluga dostave. Primjerice, ako koristite naše usluge kako biste naručili dostavu na mreži ili izvan mreže, koristit ćemo vaše podatke kako bismo ispunili svoju obvezu provođenja i upravljanja tom uslugom u okviru ugovora koji smo s vama sklopili.

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražiti ćemo vašu privolu. U svakom trenutku možete povući svoju privolu tako da nas kontaktirate na bilo koju od adresa navedenih na kraju ove Izjave o privatnosti.

Ako se želite usprotiviti obradi podataka,  molimo da nas kontaktirate pismeno na e-mail lalog@lalog.hr

Dijeljenje podataka:

Vaše podatke možemo dijeliti unutar Lactalis Grupe, Laval, Francuska i našim sestrinskim kompanijama.

To može uključivati osobne podatke kao što su vaše ime, podatci za kontakt i bilo koje preferencije ili zahtjevi za uslugama ili proizvodima.

Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke.

Nadležna tijela:

Osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprečavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Sigurnost:

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprečavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Zadržavanje podataka:

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo vam pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakte navedene u nastavku.

Vaše mogućnosti i prava:

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše osobne podatke. To možete učiniti na sljedeće načine:

- možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje o vama čuvamo

- možete nas obavijestit o promjenama vaših osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje o vama čuvamo

U određenim situacijama možete od nas zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke

U određenim situacijama od nas također možete zatražiti  (u pisanom obliku) da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestit o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na lalog@lalog.hr. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

Pitanja ili pritužbe:

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na lalog@lalog.hr. U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.

Izmjene obavijesti:

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja, povremeno se može promijeniti i ova Izjava o privatnosti. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), isto će biti dodatno istaknuto u izjavi.

S osobnim podacima koje nam stavljate na raspolaganje prilikom ispunjavanja upitnika ili putem e-maila postupamo povjerljivo. Vaši se podaci koriste kako bi se obradio Vaš upit.

Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti I zaštite Vaših podataka.

Vrijedi od: svibanj 2018.